vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Přivaděč pitné vody pro Horní Slavkov

V listopadu 2005 byla dokončena výstavba přivaděče pitné vody pro Horní Slavkov z Oblastního vodovodu Karlovarska. Přivaděč zajistil spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro obyvatele města Horní Slavkov a okolních obcí, dosud zásobených upravovanou vodou z řeky Teplé. Stavba přivaděče byla realizována ve dvou etapách, a její celkové náklady dosáhly cca 30 milionů korun.

Prezentace projektu

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…