vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Ekologické inženýrské sítě v obcích Pernink, Horní Blatná a Nové Hamry

Stavba byla dokončena v říjnu 2004. Předmětem projektu bylo zřízení kanalizace v obcích Horní Blatná a Pernink, společné ČOV v Perninku, vodovodu Pernink-Horní Blatná a Pernink-Nové Hamry, vodojemu v Nových Hamrech a plynofikace obce Nové Hamry. Projekt byl podpořen z programu EU Phare částkou 2 miliony Euro (přibližně 60 milionů Kč), což představuje téměř 55 % celkových nákladů díla ve výši přes 131 milionů Kč.

Prezentace projektu

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…