vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Bezdružicko a Konstantinolázeňsko - zásobování pitnou vodou

Tato investice se týkala výstavby přivaděče pitné vody, napojeného v Třebouni na skupinový vodovod Žlutice-Toužim, do Bezdružic a Konstantinových Lázní, včetně Nové Vsi, Poloučan a Okrouhlého Hradiště. Akce byla realizována dvěma samostatnými stavbami, k jejichž úplnému dokončení a kolaudaci celé investiční akce došlo v listopadu 2004. Celkové investiční náklady činily 51,5 milionů Kč.

Prezentace projektu

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…