vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Intenzifikace čistírny odpadních vod Karlovy Vary - Drahovice

Investice spočívala v přeměně dvou prakticky samostatných paralelních čistíren odpadních vod, které nebyly schopné dostatečně snižovat obsah dusíkatých látek v čištěné odpadní vodě, v jednu čistírnu, kde všechny dosavadní objekty v řazení za sebou vytvořily celek schopný dosáhnout potřebného efektu. Stavební práce byly zahájeny v roce 2001 a probíhaly za plného provozu ČOV. Celkové investiční náklady činily 106,8 milionů Kč. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku 2003.

Prezentace projektu

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…