vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Přivaděč pitné vody pro Bochov

Přivaděč pitné vody ze skupinového vodovodu Žlutice-Toužim, jehož zdrojem je úpravna vody Žlutice, zajistil kvalitnější pitnou vodu pro Bochov a okolní obce. Je dlouhý 7,5 km, z toho 488 m potrubí je položeno na dně vodárenské nádrže Žlutice, k jejímuž přechodu byla využita technologie v České republice zcela ojedinělá. Stavba byla s dotační podporou ministerstva zemědělství dokončena v roce 2001, celkové náklady dosáhly 13,5 mil. Kč.

Prezentace projektu

Fotografie z pokládky potrubí přes Žlutickou nádrž:

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…