vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Ultrafiltrace na ÚV Březová

Úpravna vody Březová procházela již od roku 2011 rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci níž se provedly stavební úpravy provozních budov, vyměnila se dosloužilá technologická zařízení a dále se zvýšila automatizace provozu. Již od počátku rekonstrukce se připravovalo rozšíření technologie úpravy vody o třetí stupeň, který lépe vyrovná sezónní výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice, především v souvislosti s rozvojem sinic a řas, a zároveň bude spolehlivým řešením výroby pitné vody z náhradního zdroje (například řeky Ohře či Teplé). Po zvážení možných variant doplnění technologie bylo rozhodnuto využít jednu z moderních a ve světě velmi rozšířených membránových technologií – ultrafiltraci. Ultrafiltrační membrána zachytí mikroorganismy až do velikosti virů a zajistí bezpečnou úpravu pitné vody. Projekt instalace ultrafiltrační jednotky se realizoval od roku 2013, projektantem a hlavním dodavatelem byla Vodakva, jeho celkové náklady dosáhly 45 milionů Kč.V České republice se přitom jedná o první využití ultrafiltrace na takto velké úpravně.

Fotografie z průběhu realizace projektu:

Prezentace projektu

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…