vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let
Dvacet pět let

Investiční projekty

Sušárna kalů na ČOV Drahovice

Na čistírně odpadních vod v Drahovicích byla na jaře 2016 dokončena instalace v České republice unikátní technologie nízkoteplotního sušení kalů. V poslední době se v ČR prosadila legislativa proklamující snižování objemu ukládaných organických materiálů do skládek. Také  se stále zpřísňují požadavky na zjišťování nezávadnosti kalů, čímž se  dále problematizuje využívání kalů v zemědělství. Do budoucna se tím významně omezí současné možnosti umístění kalů z komunálních čistíren. Proto se sdružení rozhodlo využít v západní Evropě velmi rozšířenou technologii sušení kalů, která nejen že výrazně sníží finální objem produkovaných kalů, ale také zásadně zlepší podmínky pro jejich transport i případné další energetické využití. Pro sušárnu kalů byla na karlovarské čistírně vystavěna nová hala, v rámci projektu se také dobudovala třetí odstředivka pro zvýšení kapacity odvodňovací linky. Nová sušárna vysuší kaly pomocí horkého vzduchu až na 90 % sušiny a celkový objem kalů produkovaných na čistírně se tím sníží zhruba na čtvrtinu. Celkové náklady projektu, včetně rozšíření odvodňovací linky, dosáhly 60 milionů Kč.

Fotografie z realizace projektu:

Prezentace projektu:

Oznámení

Principy sdružení

 

Obcím zůstává
svobodná volba
ze sdružení vystoupit…

 

Při rozhodování
jsou obce zcela
rovnoprávné...

 

Vzájemná solidarita
zaručí rozvoj
celého území...

 

Obce přímo řídí
a kontrolují provozní
společnost…