vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

2000

Zásobování Ostrovska pitnou vodou

Největší investiční akcí, kterou VSOZČ dokončilo, bylo propojení oblastního vodovodu Karlovarska se skupinovým vodovodem Ostrov. Stavba přivaděče pitné vody do Ostrova byla dokončena v roce 2000 a umožnila zajistit dodávku kvalitní pitné vody do celého regionu Ostrovska pro přibližně 50 tisíc obyvatel. Tato investice v hodnotě 150 mil. Kč byla podpořena ministerstvem zemědělství částkou 95,815 mil. Kč.

Zásobování Tepelska pitnou vodou

Výstavba souboru sedmi staveb byla dokončena v roce 2000. Na skupinový vodovod Žlutice - Toužim byly nově napojeny Otročín, Brť a Teplá a byla zkvalitněna dodávka pitné vody i pro Krásné Údolí a Útvinu. Celkové náklady této investiční akce dosáhly 19,9 mil. Kč.

Bečov - kanalizace a čistírna odpadních vod

V rámci této investiční akce byla vybudována nová kanalizační síť o délce 2,4 km, která propojila existující kanalizační systémy, zakončené volnými výústěmi do řeky Teplé, a napojila je na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Stavba byla dokončena v roce 2000 a byla financována z prostředků VSOZČ, za finanční podpory SFŽP. Investiční náklady na celou akci dosáhly 28,5 milionů Kč.

Oznámení