vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Tachov, Stříbro, Chodová Planá - intenzifikace a modernizace ČOV, dostavba kanalizace

V roce 2012 byly dokončeny rozsáhlé projekty rekonstrukcí čistíren odpadních vod spojené s dostavbou kanalizací ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané. Cílem projektů bylo zlepšení odvádění i čištění odpadních vod v regionu. Rekonstrukcemi všech tří čistíren, v rámci nichž došlo i k jejich kompletní automatizaci, se vytvořily lepší podmínky pro odstraňování dusíkatého znečištění, což umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. Intenzifikace čistíren také umožnila napojení dalších dosud neodkanalizovaných částí měst, kde byla v rámci investic dobudována chybějící kanalizace.  Celkové náklady těchto tří investic dosáhly zhruba 140 milionů Kč, všechny tři projekty byly podpořeny dotacemi z ministerstva zemědělství, investice ve Stříbře a Tachově také dotací z Plzeňského kraje.

Fotografie z průběhu rekonstrukcí a čistíren po dokončení:

Oznámení