vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Modernizace čistírny odpadních vod Vejprty - Barenstein

Příkladem úspěšného projektu přeshraniční spolupráce je modernizace a intenzifikace ČOV Vejprty, realizovaná v letech 2005 až 2007. Po dokončení projektu byly na čistírnu nově napojeny odpadní vody z německého Bärensteina. Celkové investiční náklady modernizace činily 15,1 mil. Kč, projekt byl podpořen dotací ze strukturálních fondů EU.

Fotografie z rekonstrukce a po modernizaci:

Oznámení