vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Modernizace čistírny odpadních vod Žlutice

V rámci této investice byla na místě původní žlutické čistírny vystavěna prakticky nová kompletně zastřešená čistírna odpadních vod vybavená nejmodernější technologií a plně automatizovaná.  Koncepce nové čistírny byla založena na intenzifikaci biologického stupně čištění, s cílem zlepšení odstraňování dusíkatého znečištění. Celkové náklady modernizace dosáhly 37 milionů Kč, investice byla finančně podpořena dotací ministerstva zemědělství a kraje. Nová čistírna byla uvedena do zkušebního provozu v únoru 2012.

Fotografie z rekonstrukce a modernizované ČOV:

Oznámení