vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt

Od července 2006 do konce roku 2007 proběhla realizace dosud největšího vodohospodářského projektu v Karlovarském kraji, který významně přispěl ke zlepšení životního prostředí v tomto regionu. Projekt obsahoval šest investičních akcí, v rámci kterých došlo k modernizaci a dostavbě některých čistíren odpadních vod a k rekonstrukci a rozšíření kanalizačních sítí. Jeho cílem bylo snížení objemu vypouštěného znečištění, doplnění stokových systémů v místech, kde dosud neexistoval, a rekonstrukce stokového systému měst.
Největší část investic se týkala Karlových Varů, kde došlo k modernizaci centrální čistírny odpadních vod a k rekonstrukci kanalizační sítě v lázeňském centru města. Dále byla v rámci projektu kompletně zmodernizována čistírna odpadních vod v Ostrově, vystavěna nová čistírna v Horním Slavkově a rekonstruována a dostavěna kanalizace v Jáchymově, Nové Roli a Chodově.  Celkové investiční náklady přesáhly 300 milionů Kč, investorem bylo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, přičemž 6,86 milionů eur bylo hrazeno z dotace Fondu soudržnosti EU.

Prezentace regionálního projektu |  Prezentace nové ČOV Horní Slavkov

Fotografie čistíren odpadních vod modernizované ČOV Ostrov a nové ČOV Horní Slavkov:

Oznámení