vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Přivaděč pitné vody pro Horní Slavkov

V listopadu 2005 byla dokončena výstavba přivaděče pitné vody pro Horní Slavkov z Oblastního vodovodu Karlovarska. Přivaděč zajistil spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro obyvatele města Horní Slavkov a okolních obcí, dosud zásobených upravovanou vodou z řeky Teplé. Stavba přivaděče byla realizována ve dvou etapách, a její celkové náklady dosáhly cca 30 milionů korun.

Prezentace projektu

Oznámení