vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bečov - kanalizace a čistírna odpadních vod

V rámci této investiční akce byla vybudována nová kanalizační síť o délce 2,4 km, která propojila existující kanalizační systémy, zakončené volnými výústěmi do řeky Teplé, a napojila je na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Stavba byla dokončena v roce 2000 a byla financována z prostředků sdružení, za finanční podpory SFŽP. Investiční náklady na celou akci dosáhly 28,5 milionů Kč.

Prezentace projektu

 Fotografie nové ČOV Bečov:

Oznámení