vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Přivaděč pitné vody pro Bochov

Přivaděč pitné vody ze skupinového vodovodu Žlutice-Toužim, jehož zdrojem je úpravna vody Žlutice, zajistil kvalitnější pitnou vodu pro Bochov a okolní obce. Je dlouhý 7,5 km, z toho 488 m potrubí je položeno na dně vodárenské nádrže Žlutice, k jejímuž přechodu byla využita technologie v České republice zcela ojedinělá. Stavba byla s dotační podporou ministerstva zemědělství dokončena v roce 2001, celkové náklady dosáhly 13,5 mil. Kč.

Prezentace projektu

Fotografie z pokládky potrubí přes Žlutickou nádrž:

Oznámení