vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Zásobování Ostrovska pitnou vodou

Největší investiční akcí sdružení v oblasti vodovodů bylo propojení karlovarského a ostrovského vodovodního systému. Stavba přivaděče pitné vody do Ostrova byla dokončena v roce 2000 a umožnila zajistit dodávku kvalitní pitné vody do celého regionu Ostrovska, dosud zásobeného z větší části upravenou vodou z Ohře, a zároveň vyřešit zásobování Karlových Varů na levém břehu řeky. Tato investice v hodnotě 150 mil. Kč byla podpořena ministerstvem zemědělství.

Prezentace projektu

Oznámení