vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Čisté vody horního Krušnohoří - nová kanalizace a čistírna odpadních vod v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejrptech

V roce 2013 byly na Vejprtsku dokončeny dva projekty: výstavba nové zastřešené čistírny odpadních vod a s ní souvisejících kanalizačních stok v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejprtech. Obě investice byly součástí společného německo – českého projektu s názvem „Čisté vody horního Krušnohoří“, na kterém spolupracovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, majitel vodohospodářské infrastruktutry, se dvěma německými partnery – sdruženími obcí Oberes Zschopau - und Sehmatal (z okolí města Annaberg-Buchholz) a  Oberes Pöhlbachtal (z okolí Bärensteinu). Na projekt, jehož cílem je celkové zlepšení odvádění a čištění odpadních vod i s tím spojené ochrany vodních zdrojů a vytvoření dlouhodobé spolupráce v tomto oboru mezi veřejnými subjekty v sasko-českém příhraničí, se jim společnými silami podařilo získat dotaci z evropských strukturálních fondů, konkrétně z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkový finanční rozsah společného projektu byl zhruba 5,4 milionů eur, z toho dotace z programu Cíl 3 pokryla téměř 85 %. Náklady české části projektu dosáhly 1,8 eur, německá část projektu za cca 3,6 milionů eur se týkala vybudování splaškové kanalizace v Annabergu a dalších třech okolních obcích a v Bärensteinu.

Fotografie z realizace projektu:

Oznámení