vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Štědrá - výstavba kanalizace

V listopadu 2018 se dokončila první etapa výstavby nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Dosud byla ve Štědré odkanalizovaná pouze část obce s panelovými a bytovými domy, odpadní vody se z těchto domů sváděly do štěrbinové nádrže a poté odváděly přímo do potoka. V roce 2017 byla štěrbinová nádrž, která nezajišťovala požadovanou úroveň čištění, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohly napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizace ve Štědré se staví ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřešilo odkanalizování východní části obce. Celkem bylo položeno necelých 800 m kanalizace. Druhá etapa by měla být zahájena v roce 2019. Výstavba nové čistírny ve Štědré byla dotačně podpořena Karlovarským krajem, kraj podpořil rovněž první etapu výstavby kanalizace. Celkové náklady první etapy byly necelé čtyři miliony Kč, dotace Karlovarského kraje pokryla cca 1,1, milionů.

Oznámení