vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Květnová - tlaková kanalizace

V letošním roce se realizovala první etapa výstavby nového tlakového kanalizačního systému v Květnové. Dosud byla tato místní část Ostrova bez veřejné kanalizace a již dlouhodobě se připravovalo její napojení na ostrovský kanalizační systém. Vzhledem k malému počtu obyvatel i roztroušené zástavbě v Květnové by však budování gravitačního kanalizačního systému bylo příliš nákladné. Řešení přinesla nová technologie tlakové kanalizace, kterou sdružení začalo před několika lety využívat.

Náklady na výstavbu tlakové kanalizace jsou výrazně nižší, nemusí se pokládat do takových hloubek jako gravitační kanalizace a staví se velmi rychle. Také je méně náročná na údržbu, protože nevyžaduje pravidelné čištění. Usnadňuje i správu komunikací, protože nepotřebuje kanalizační šachty a snižuje tak náklady spojené s opravou poklopů. Navíc do tlakové kanalizace nemůžou natékat dešťové či podzemní vody, což daleko lépe odpovídá současným požadavkům na větší zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozovatel Vodakva, který se také dále stará o jejich bezporuchový provoz.

V rámci první etapy se v letošním roce nejprve vybudoval kanalizační výtlak z Květnové do Vykmanova. Začátek výtlaku je v Květnové v cestě pod parkem. Potrubí je vedeno převážně ve volném terénu (pole, případně krajnice komunikace). Ve Vykmanově se napojilo za čerpací stanicí na výtlačný řad, kterým se odpadní vody odvádějí do kanalizačního systému Ostrova, zakončeného mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Propojení bylo umístěno v armaturní komoře. Při pokládce výtlačného potrubí se využívaly přednostně bezvýkopové technologie. Tlaková kanalizace se pak ještě prodloužíila až do místa napojení panelového domu. Celkem bylo během první etapy položeno necelých 1,7 km tlakového potrubí z materiálu PE 100. V dalších etapách pak bude pokračovat výstavba tlakové kanalizace v celé obci.

Oznámení