vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Vodné a stočné v roce 2018

Zástupci členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech schválili dne 24.11.2017 nové sazby vodného a stočného na rok 2018. Vodné a stočné se na území sdružení účtuje formou tzv. „dvousložkové ceny“. Odběratelé hradí vedle ceny za skutečně odebrané a odkanalizované množství vody také roční paušální poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody se v roce 2018 zvýší o cca tři koruny na 69,35 Kč včetně DPH. Paušální poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr zůstane na úrovni předchozího roku, tedy 1980 Kč ročně včetně DPH, u ostatních vodoměrů se poplatky mírně navýší. Průměrný spotřebitel tak za roční spotřebu vody (30 m3) zaplatí v roce 2018 zhruba o 90 Kč navíc.

„I po tomto navýšení zůstává naše cena stále pod úrovní vodného a stočného v okolních regionech, nízká je i vzhledem k celorepublikovému průměru. Pro porovnání se používá přepočet na tzv. průměrnou (neboli jednosložkovou) cenu, která bude u nás v roce 2018 o 3,9% vyšší, tedy 78,86 Kč včetně DPH. Takovouto cenu bychom museli účtovat každému za kubík vody, kdybychom neměli zavedené paušální poplatky, abychom pokryli všechny nezbytné náklady. Velká část obyvatel s běžnou spotřebou však díky dvousložkové ceně tuto průměrnou cenu ani nezaplatí,“ vysvětlil Ing. Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

„Ke zvýšení ceny nás z velké části nutí situace na pracovním trhu a neustálý tlak na růst platů, především u nízkopříjmových skupin. Přes šedesát procent našich zaměstnanců tvoří dělníci. Abychom si udrželi dostatek pracovníků a zajistili služby na požadované úrovni, musíme mzdy zvýšit alespoň na úroveň srovnatelnou s ostatními obory v regionu. Vliv na zvýšení ceny má i předpokládaná inflace v roce 2018 a nárůst cen energií,“ doplnil Ing. Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. (Vodakvy)

V příštím roce to bude přesně 25 let od založení Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Za tuto dobu se počet jeho členských obcí více než zdvojnásobil. Dnes v rámci sdružení spolupracuje stovka obcí z Karlovarska, Sokolovska, Tachovska, Chomutovska i Rakovnicka. Za čtvrt století obce dokázaly vzájemnou spoluprací a s technickou podporou provozní firmy Vodakvy postupně dobudovat chybějící infrastrukturu a dnes se jejich regiony řadí mezi nejlépe vybavené vodovody a kanalizacemi. K výstavbě i obnově infrastruktury využívají obce jak zdroje z vybraného vodného a stočného (ve formě nájemného), tak ze zisku Vodakvy, kde je sdružení jedním z hlavních akcionářů (ve formě dividend), či z dotací. Část investic hradí také přímo provozní firma. Rozšířily se páteřní skupinové vodovody a modernizovaly se technologie na úpravu pitné vody, tak aby se zajistil dostatek kvalitní pitné vody pro obyvatele nezávisle na individuálních nespolehlivých zdrojích. Vybudovaly se skupinové kanalizační systémy s moderními mechanicko-biologickými čistírnami, které jako jediné zajistí nezbytnou úroveň čištění odpadních vod.

„V investicích do rozvoje infrastruktury budeme samozřejmě pokračovat i v roce 2018. V poslední době se soustředíme především na dostavbu chybějící infrastruktury v menších obcích pod 500 obyvatel, na tyto investice se také snažíme získávat dotace z Ministerstva zemědělství či krajů. I v menších obcích hledáme optimální řešení, kterým je většinou napojení na již existující vodovodní či kanalizační systém či výstavba nových systémů společných pro více obcí. Využíváme také moderních technologií, jako je tlaková kanalizace, která dokáže snížit investiční náklady i při roztroušené vesnické zástavbě na přijatelnou úroveň, nebo ultrafiltrace, která zajistí bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality vody ve zdrojích. Náklady na zavádění těchto nových technologií financuje z větší části naše provozní společnost Vodakva,“ upřesnil Josef Hora.

Letos se dobudovala kanalizace například v Mírové, Dražově, Horách či Tisové, dokončily se nové čistírny v Pšově, Štědré a Tepličce a proběhla intenzifikace čistírny v Rozvadově. Kanalizační systém s novou čistírnou se dostavěl také ve Vrbicích. Dále se postavil nový přivaděč ze žlutického vodovodu do Dlouhé Lomnice a dostavěl se nový vodovodní systém v Bublavě a Vojkovicích, včetně Jakubova.

V příštím roce se předpokládá další rozšíření kanalizace v Abertamech či Štědré, dostavba kanalizace a nová čistírna v Nových Hamrech či Otročíně. Vylepšení čištění odpadních vod se plánuje i pro Močidlec či Stružnou. Nová kanalizace se připravuje dále v Úšavě (část Starého Sedliště) a Oboře, včetně Dolní a Horní Výšiny. Rozšiřovat by se měly také skupinové vodovody, například žlutický vodovod by měl být prodloužen do dalších částí Žlutic (Ratiboře a Veselova), v budoucnu by se na něj měly napojit některé obce v okolí Valče. Další provozovaný skupinový vodovod, stříbrský vodovod, by se měl rozšířit do Svojšína a jeho částí Nynkova a Řebří. Vyřeší se tak dlouhodobé problémy s nedostatkem pitné vody z místních zdrojů, především v letních měsících. Počítá se i s prodloužením tachovského vodovodu do Jemnice (část obce Tisová). Nový vodovodní systém spolu s novou kanalizací by se měl v roce 2018 začít stavět v Křivoklátě a Městečku, které nedávno vstoupily do sdružení. V roce 2018 bude také zahájen projekt ultrafiltrace na úpravně vody Svobodka, dodávající vodu do tachovského vodovodu. Svobodka se tak stane po Březové další velkou úpravnou na provozovaném území vybavenou touto moderní technologií.

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na www.vodakva.cz.

 

Oznámení