vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek 98 měst a obcí z Karlovarska, Tachovska, Sokolovska, Chomutovska a Rakovnicka. Bylo založeno v roce 1993 dle zákona o obcích k zabezpečení kvalitní správy, provozování a rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružení původně zakládalo čtyřicet obcí z Karlovarska, za dvacet let existence se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Dnes působí na území o rozloze 3 000 km2 se 190 000 obyvateli, které zasahuje do čtyř krajů - Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského. 

Sdružení spravuje vodohospodářský majetek o celkové hodnotě  6,6 miliard Kč, který tvoří 1580 km vodovodních řadů, 780 km kanalizací, 27 úpraven pitné vody, 80 čistíren odpadních vod, 193 vodojemů a 282 čerpacích stanic pitných a odpadních vod. Péči o provozování, údržbu, obnovu a rozvoj této infrastruktury zajišťuje  pro sdružení na základě smlouvy od roku 1994 akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva), ve které je sdružení jedním z řídících akcionářů.

Mapa územní působnosti VSOZČ

Mapa územní působnosti VSOZČ

Oznámení