Západočeský vodárenský model

play videoprezentace

Oznámení

Vodné a stočné 2024

Nové sazby vodného a stočného na rok 2024 schválené valnou hromadou VSOZČ...

Investiční projekty

Principy sdružení

Voda pod veřejnou kontrolou

Voda pod veřejnou kontrolou

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek 104 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Byl založen v roce 1993 s cílem zabezpečit kvalitní správu, provozování a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružení původně začínalo se čtyřiceti členy, za třicet let existence se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Dnes působí na území o rozloze 3 000 km2, ve kterém bydlí trvale 190 000 obyvatel. Sdružení spravuje vodohospodářský majetek o celkové hodnotě 7 miliard Kč, který tvoří veřejné vodovodní a kanalizační sítě, včetně úpraven pitné vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a čerpacích stanic. Péči o provozování, údržbu, obnovu a rozvoj tohoto majetku zajišťuje pro sdružení na základě smlouvy akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). Systém péče o veřejné vodovody a kanalizace uplatňovaný v rámci sdružení je založen na čtyřech základních principech: dobrovolnost členství, rovnoprávné postavení obcí, vzájemná provozní i investiční solidarita a účast obcí na řízení a kontrole provozní společnosti.
3000
km2
je rozloha území, na kterém sdružení působí
190000
obyvatel
trvale bydlících na tomto území

Videa

Západočeský vodárenský model

Prezentace systému péče o veřejné vodovody a kanalizace v rámci spolupráce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a Vodáren a kanalizací Karlovy Vary...

Čistírna odpadních vod Karlovy Vary - Drahovice

Chcete zjistit, jak se čistí odpadní voda? Prohlédněte si film o karlovarské čistírně, plný názorných animací...

Nová sušárna kalů na ČOV Karlovy Vary - Drahovice

Na karlovarské čistírně byla v roce 2016 instalována nízkoteplotní sušárna kalů, jako první svého druhu v ČR...

Ultrafiltrace na Úpravně vody Karlovy Vary – Březová

Úpravna Březová, která dodává vodu třetině obyvatel kraje, je od roku 2016 vybavená unikátní technologií ultrafiltrace...