vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Sdružení

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek 104 měst a obcí z Karlovarska, Tachovska, Sokolovska, Chomutovska a Rakovnicka. Byl založen v roce 1993 dle zákona o obcích k zabezpečení kvalitní správy, provozování a rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružení původně začínalo se čtyřiceti členy, za dvacet let existence se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Dnes působí na území o rozloze 3 000 km2, ve kterém bydlí trvale 190 000 obyvatel. Sdružení je vlastníkem veřejných vodovodů a kanalizací. Péči o provoz, údržbu, opravy, obnovu i rozvoj této vodohospodářské infrastruktury zajišťuje pro sdružení na základě smlouvy akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva), ve které sdružení vlastní 46,79 % akcií. Systém péče o veřejné vodovody a kanalizace uplatňovaný v rámci sdružení je založen na čtyřech základních principech: dobrovolnost členství, rovnoprávné postavení obcí, vzájemná provozní i investiční solidarita a účast obcí na řízení a kontrole provozní společnosti.

Oznámení