Profil a územní působnost

Drobečková navigace

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek 104 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Bylo založeno v roce 1993 dle zákona o obcích k zabezpečení kvalitní správy, provozování a rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružení původně zakládalo čtyřicet obcí z Karlovarska, za třicet let existence se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Dnes působí na území o rozloze 3 000 km2 se 190 000 obyvateli. 

Sdružení spravuje vodohospodářský majetek o celkové hodnotě  7 miliard Kč, který tvoří 1627 km vodovodních řadů, 824 km kanalizací, 26 úpraven pitné vody, 84 čistíren odpadních vod, 196 vodojemů a 294 čerpacích stanic pitných a odpadních vod. Péči o provozování, údržbu, obnovu a rozvoj této infrastruktury zajišťuje  pro sdružení na základě smlouvy od roku 1994 akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva), ve které je sdružení řídicím akcionářem.

Mapa územní působnosti VSOZČ